FANDOM


Thain là danh hiệu được trao cho người đứng đầu lực lượng vũ trang hobbit ở xứ Shire theo truyền thống kể từ sau sự sụp đổ của thành Fornost và Vương quốc DúnedainArthedain và giữa Thời đại thứ ba.

Lịch sửEdit

Các hobbit lần đầu chọn ra Thain khi Arvedui , vị Vua xứ Arthedain cuối cùng , qua đời. Sau một quãng thời gian, Thain trở thành một chức vị có thể kế thừa, do gia tộc Oldbuck giữ lấy. Từ năm 2304 Thời đại thứ ba (740 Niên lịch xứ Shire), các Thain đều xuất thân từ gia tộc Took từ lúc đó đến tận Thời đại thứ tư.Những người cai trị khác của xứ Shire gồm Chủ đất Buck, Thị Trưởng của Michel DelvingĐồi Trắng , cũng như Người canh gác Tổng Tây, đều là những danh hiệu được đặt ra bởi Vua Aragorn II Elessar.

Nguyên vănEdit

"Thain" là một biến thể từ vựng của "thegn" trong tiếng Anh cổ, một tên riêng cho các quý tộc nhỏ theo tiếng Anglo-Saxon, có lẽ được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm Macbeth của William Shakespeare. Trong khi nhiều người dùng "thane" trong tiếng Anh hiện đại, Tolkien đã sử dụng một biến thể cổ để đại diện cho tiếng nói tổ tiên của người hobbit.

Danh sách các Thain của xứ ShireEdit

Thời đại thứ ba

 • Bucca của vùng Marish, một người thuộc gia tộc Oldbuck (Thain đầu tiên, được bầu cử sau khi Arvedui vùng Arnor qua đời vào năm 1979 Thời đại thứ ba)
 • Mười vị Thain của gia tộc Oldbuck (gọi bản thân họ là Oldbuck sau Bucca)
 • Gorhendad Oldbuck (vị Thain thứ 12, đi qua đất Buck và trao lại danh hiệu Thain cho gia tộc Took)
 • Isumbras Took I (trở thành vị Thain thứ 13, là vị Thain đầu tiên trong gia tộc Took, năm 2340 Thời đại thứ ba)
 • Tám vị Thain của gia tộc Took ( bao gồm Isengrim I, Isumbras II, Ferumbras I, và Paladin I)
 • Isengrim Took II (trở thành Thain thứ 22 trong thời kỳ cai quản của Arahad II, Thủ lĩnh của những người Dúnedain. Thain thứ 10 của gia tộc Took. Mất năm 2672 Thời đại thứ ba)
 • Isumbras Took III (trở thành vị Thain thứ 23 vào năm 2672 Thời đại thứ ba)
 • Ferumbras Took II (vị Thain thứ 24); anh trai của Bandoras "Bullroarer" Took.
 • Fortinbras Took I (vị Thain thứ 25)
 • Gerontius Took, Già Took (trở thành vị Thain thứ 26 vào năm 2848 Thời đại thứ ba)
 • Isengrim Took III ( vị Thain thứ 27)
 • Isumbras Took IV (vị Thain thứ 28)
 • Fortinbras Took II (vị Thain thứ 29)
 • Ferumbras Took III (vị Thain thứ 30, mất năm 3015 Thời đại thứ ba khi chưa có con)
 • Paladin Took II ( trở thành vị Thain thứ 31 năm 3015 Thời đại thứ ba, em họ của Ferumbras III)

Thời đại thứ tư

 • Peregrin "Pippin" Took (trở thành vị Thain thứ 32 năm 13 Thời đại thứ tư, từ chức năm 63)
 • Faramir Took I (trở thành Thain thứ 33 sau khi cha mình rời đến Gondor năm 63 Thời đại thứ tư)

Dòng dõi các Thain tiếp tục trong Thời đại thứ tư của Arda cho đến những ngày cuối cùng của xứ Shire.

Thông tin bài viếtEdit

 • Nguồn từ: Lord of the Rings Wikia
 • Biên dịch: Butterbur
 • Ngày dịch: 28-8-2014
 • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.