FANDOM


Dưới đây là danh sách những bài viết đã được nhận, các bạn có ý muốn đóng góp bài viết cho trang nên chú ý theo dõi đều đặn để tránh bị dịch hoặc viết bài trùng với những bài mà người khác đang làm.

Ngày 14/10/2014 :

Tóm tắt lược sử của thế giới Legendarium - Lê Tuấn Nghĩa ( chưa đặt hạn )

Các bài về Thực vật - Butterbur (chưa đặt hạn)

Faramir - Aragorn18 ( Chưa đặt hạn )

Ungoliant, Shelob, Huan, Carcharoth, Draugluin  - Choidep123 ( chưa đặt hạn )

Celebrimbor, Gollum, Dol Guldur, Mewlips - Proudd Foott (đã hoàn thành)

Gil-galad - Proudd Foott (chưa đặt hạn)

Những bài viết đã được nhận mà khi đến hạn vẫn chưa có bài post thì admin sẽ liên hệ lại với người nhận viết để sớm nắm được tình hình và thông báo lại cho mọi người.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.