FANDOM


Phụ lục F là phần thứ 6 trong loạt phụ lục thuộc Cuốn sách Đỏ của biên Tây có nội dung chính bao gồm các ghi chép về những ngôn ngữ và những chủng tộc xuất hiện tại Trung Địa như

- Elves

- Loài Người

- Người Hobbits

- Các chủng tộc khác bao gồm Ents, Orcs, Trolls, Dwarves

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.