FANDOM


Phụ lục C là phần thứ 3 trong loạt phụ lục thuộc Cuốn sách đỏ của biên Tây. Phần này có nội dung quan trọng nói về các gia tộc và các dòng họ người Hobbit nổi tiếng như dòng họ Baggins, dòng họ Tooks, dòng họ BrandyBucks và cả dòng dõi gia đình của Sam Gamgee.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.