FANDOM


Phụ lục B là phần thứ 2 trong loạt phụ lục thuộc Cuốn sách Đỏ của biên Tây . Phần này có nội dung chính là nói về những sự kiện nổi bật đã diễn ra vào Thời đại thứ 2 và thứ 3 ở Trung Địa.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.