FANDOM


Phụ lục A là phần đầu tiên của loạt phụ lục ghi chép những thông tin thêm về các chi tiết trong Chúa tể những Chiếc Nhẫn. Riêng phần A này có nói nhiều về nguồn gốc của các vua chúa và các bậc trị vì của các vương quốc lớn ở Trung Địa bao gồm

- Các vị vua của Numenor : bao gồm những câu chuyện về người Numenor và vương quốc của họ, các đời vua ở đây, cho đến sự ra đi của Elendil và sự ra đời của vương quốc Arnor tại Eriador, Trung Địa, rồi đến những người thừa kế của dòng dõi Isildur và Anarion. Chuyện tình của Aragorn với Arwen cũng được chép lại ở đây.

- Gia tộc Eorl : nói về nguồn gốc của vương quốc Rohan và một danh sách các đời vua của Rohan.

- Dòng dõi của Durin : kể về nguồn gốc những người Dwarves dòng dõi Durin.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.