FANDOM


Trong Cuốn sách Đỏ ở biên Tây, có rất nhiều những Phụ lục được đặt sau phần cốt truyện của Sự trở về của Đứa Vua, phần phụ lục này thường được đặt trong các ấn bản được phát hành của nhà văn Tolkien.

Phần phụ lục này cung cấp thêm cho độc giả nhiều thông tin có liên quan đến các chi tiết về nội dung hoặc nhân vật hay địa điểm trong tác phẩm Chúa tể những chiếc Nhẫn. Phần lớn trong đó đề cập đến Thời đại thứ 3 của Trung Địa và được phân loại theo thứ tự ký tự như sau :

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ lục F

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.