FANDOM


Osse

Osse là một Maiar có mối liên hệ mật thiết với Valar Ulmo. Trong số các Ainur, ông thuộc nhóm các linh hồn biển cả nhưng khi tới Arda thì lại theo về phe của Melkor để chống lại các Valar. Với quyền năng của mình, Osse thường vô cớ tạo nên những cơn bão biển nhưng với mục đích chủ yếu là chỉ để cho vui. Về sau, Osse đã bị thuyết phục bởi vợ của ông là Maiar Uinen, nên đã quay trở về phục vụ cho các Valar. Vì là một linh hồn biển cả nên Osse thuộc quyền cai quản của Valar Ulmo, tuy đã được bình dịu hơn về mặt tâm tính nhưng đôi khi Osse vẫn gây ra những cơn bão ở trên biển. Ở thời đại thứ 2, những thủy thủ người Numenor vẫn thường phải cầu khấn sự che chở của Maiar Uinen vì chỉ có bà mới có thể bình lắng được những cơn bão của Osse.

Cả 2 vợ chồng Osse và Uinen đều là những người bạn thân thiết với người Elf Teleri và Sindar. Cả lãnh chúa Cirdan cũng là bạn thân của họ. Osse là một trường hợp khá đặc biệt trong số các Maiar, ông là một trường hợp ngược lại của Sauron khi đã từng phục vụ cho Melkor rồi sau đó lại quay về phe Valar trong khi Sauron lại từng ở phe Valar rồi sau đó đã đi theo Melkor. Về vai trò và quyền năng, các Valar cũng từng đánh giá là Osse có giá trị cao ngang như họ.

Trong những phiên bản bản thảo không chính thức của Huyền sử Silmaril, Osse bản thân được mô tả có địa vị như là một Valar, và ông thường xuyên cự cãi lại ý muốn của Valar Ulmo.

Thông tin bài viết

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 20-5-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.