FANDOM


Những ngày cổ xưa là một cụm từ được dùng rất nhiều trong các tiểu thuyết Chúa tể những chiếc Nhẫn và anh chàng Hobbit, nó thường là để ám chỉ những năm tháng thuộc Thời đại Đầu tiên của Arda.

Trong suốt những sự kiện diễn ra vào Thời đại thứ 2 và thứ 3 thì mọi người thường dùng cụm từ “ Những ngày cổ xưa” để nói về quãng thời gian diễn ra ở Thời đại thứ nhất và cả trước đó, nhưng khi đến Thời đại thứ 4 thì cụm từ này lại được dùng để nói về toàn bộ quãng thời gian từ trước thời điểm kết thúc Thời đại thứ 3 trở ngược lại.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 18-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.