FANDOM


Timeless Halls

Những cung điện Vô tận là nơi an tọa của đấng thượng đế Eru Illuvatar trong thế giới Legendarium.

Về bản chất thì nó tương tự như khái niệm “ Thiên đường ” ở trong các thần thoại cổ của kinh thánh, đó là một nơi tồn tại ở bên ngoài và nằm cao ở phía trên vùng biên giới không gian của Trái đất mà ở Legendarium thì chính Arda là tương tự như Trái Đất. Những cung điện Vô tận có vẻ như là nơi trở về của những linh hồn Ainur nếu như họ bị chết ở dưới Arda, khác với thiên đường, đó không phải là nơi mà các linh hồn của Con người có thể tìm đến được.

Đây cũng chính là nơi mà Thượng đế Eru đã tạo ra các linh hồn Ainur và cùng với họ thực hiện điệu nhạc thần thánh sáng tạo ra thế giới Arda. Trước thời điểm đó, Eru cùng với các Ainur đã sinh sống cùng nhau ở Những cung điện Vô tận, những Ainur còn lại không muốn xuống Arda sẽ ở lại nơi đây cùng với Ngài. Những cung điện của Thượng đế chỉ được nhắc đến trong chương Ainulindale của cuốn Huyền sử Silmaril, nó không đóng nhiều vai trò ở những tích truyện về sau như là Cõi Ngoài và 2 khái niệm này cũng nên được phân biệt rõ ràng.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 6-5-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.