FANDOM


Những cánh cổng Ban Ngày là nơi mà Mặt Trời từ đó mà đi cao lên bầu trời, vị trí của những cánh cổng này trong suốt Thời đại thứ 2 là nằm ở phía Đông của Arda. Người Numenor đã từng nhìn thấy nơi này khi họ vượt biển để tiến vào cùng phía Đông của Arda. Đối ngược với Những cánh cổng Ban Ngày là Những cánh cửa Ban Đêm nằm ở phía tây của thế giới.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 13-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.