FANDOM


Isumbras IIIThain thứ hai mươi ba của xứ Shire.

Lịch sửEdit

Ra đời vào năm 2666 của Thời kỳ thứ ba, Isumbras III là con trai của Thain Isengrim Took II. Ông có hai người con trai là Ferumbras Took IIBandoras Took. Vào năm 2722, Isumbras III trở thành Thain của xứ Shire. Vào năm 2759, ông qua đời và chức vị Thain được truyền cho Ferumbras II.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ: Middle-Earth Encyclopedia
  • Biên dịch: Butterbur
  • Ngày dịch: 3-9-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.