FANDOM


Isengrim IIThain thứ hai mươi hai của xứ Shire.

Lịch sử Edit

Sinh ra vào năm 2620 của Thời kỳ thứ ba, tên cha mẹ của Isengrim không được biết đến. Isengrim II trở thành Thain khi người cha không rõ danh tính của ông mất vào năm 2683. Isengrim II đã xây dựng Great Smials, nơi nhiều người họ Tooks đến sinh sống. Một sự thay đổi trong Niên lịch xứ Shire gọi là Cải cách xứ Shire cũng diễn ra trong thời cai trị của Isengrim II. Ông có một người con trai, Isumbras Took III, sinh năm 2666. Vào năm 2722, Isengrim II qua đời và con trai ông Isumbras III kế thừa anh hiệu Thain của ông.

Chú ý Edit

Trong Phi lộ của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Isengrim II được cho là cha của Bandobras Took một cách sai sót (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Đoàn Hộ Nhẫn). Tuy nhiên, trong phả hệ của nhà Took được ghi lại ở Phụ lục C (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Sự Trở Về Của Đức Vua), con trai của Isemgrim II chính xác là Isumbras III, cha của Bandoras.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ: Middle-Earth Encyclopedia
  • Biên dịch: Butterbur
  • Ngày dịch: 3-9-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.