FANDOM


Elves leave middle earth by araniart-d3aff8y

Iminye là người đi ngay sau chồng mình là Imin

Iminye là một người Elf có địa vị cao quý tại Cuivienen. Imin là người đầu tiên được thức tỉnh trong lịch sử người Elf,về sau trở thành người dẫn dắt nhánh Minyar và Imin chính là vợ của ông. Ngoài thông tin này thì trong các ghi chép của Tolkien cũng không có nhắc gì tới thêm về nhân vật này. Nhánh Minyar về sau trở thành nhánh Vanyar nhưng Imin không phải là vị vua đầu tiên của họ mà là Ingwe, vậy nên Iminye cũng không phải là nữ hoàng đầu tiên của người Vanyar.

Lí do vì sao mà Imin lại không trở thành vị vua đầu tiên của nhánh Vanyar trong khi ông vốn là người sáng lập ra nhánh Minyar, tiền thân của nhánh Vanyar, vẫn là một bí ẩn. Một giả thiết được đưa ra đó là do Imin đã chọn ở lại Cuivienen chứ không tới Valinor. Nếu vậy, Iminye có lẽ đã ở lại Cuivienen cùng với chồng mình.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 1-6-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.