FANDOM


Ilmarin

Ilmarin là một tháp quan sát nằm ở trên đỉnh của ngọn núi lớn Taniquetil tại Valinor. Chính đây là nơi ở của Chúa tể và Nữ Hoàng Valar là Manwe và Varda, cũng chính ở đây mà họ có thể trông nhìn được khắp cõi Arda cho tới Những cánh cống Ban Ngày.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 13-3-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.