FANDOM


High Elves hoặc Tareldar là những từ được dùng để ám chỉ những người Elves đã sống một thời gian lâu tại Valinor. Họ được dìu dắt bởi các Valar và được tiếp cận với những kiến thức thông thái nhất của thể giới trong mọi mặt. Trong các bản dịch của Việt Nam, High Elves thường được dịch là " Thượng tiên ", hay đầy đủ hơn thì là " Những thượng tiên phương Tây ". Những High Elves thường bao gồm những người thuộc dòng Noldor, dòng Vanyar và một số thuộc dòng Teleri. Họ thông thái và lớn mạnh hơn so với các dòng người Elves ở Trung Địa.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 13-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.