FANDOM


Mithrim-map

Bản đồ vùng Mithrim

Hồ Mithrim là một hồ nước lớn thuộc vùng đất Mithrim tại Hithlum. Trong thời đại thứ nhất, phía bờ bắc của Hồ là nơi cư ngụ của gia tộc Feanor và phía bờ nam là nơi cư ngụ của gia tộc Fingolfin.

Vùng hồ nước được tạo nên từ 3 dòng suối chảy từ Ered Wethrin ( dãy núi Bóng tối ) và đến hết thời đại thứ nhất, có lẽ nó đã bị chìm xuống biển cùng với các vùng đất khác trong lãnh thổ khu vực Beleriand. Mithrim trong tiếng Sindar có nghĩa là “ Hồ nước của dân tộc Xám”.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 24-3-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.