FANDOM


Fortinbras IThain thứ hai mươi lăm của xứ Shire.

Lịch sửEdit

Ra đời năm 2745 của Thời kỳ thứ ba, ông là con trai của Thain Ferumbras II. Ông trở thành Thain của xứ Shire sau khi cha của ông qua đời năm 2801. Fortinbras Took I có một người con trai tên Gerontius Took, sau này sẽ là người hobbit già nhì được lưu lại trong lịch sử. Fortinbras mất năm 2848 và con trai ông kế thừa chức vị Thain.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ: Middle-Earth Encyclopedia
  • Biên dịch: Butterbur
  • Ngày dịch: 3-9-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.