FANDOM


Ferumbras IIThain thứ hai mươi tư của xứ Shire.

Lịch sửEdit

Ra đời năm 2701 của Thời kỳ thứ ba, ông là con trai của Thain Isumbras III. Ferumbras có một đứa con trai tên Fortinbras Took I và có một người em trai tên Bandoras Took. Vào năm 2759, ông kế thừa chức vị Thain từ cha mình. Ông mất năm 2801 và con trai ông Fortinbras I đã kế thừa ông và trở thành Thain thứ hai mươi lăm.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ: Middle-Earth Encyclopedia
  • Biên dịch: Butterbur
  • Ngày dịch: 3-9-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.