FANDOM


Fortitocalon là một bài thơ của người Hobbit được tìm thấy trong phần nội dung thuộc Cuốn sách Đỏ của biên Tây. Bài thơ này vốn không có nhịp nhạc hợp lý và có nội dung là miêu tả về một loài sinh vật huyền bí có tên là Fastitocalon.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 18-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.