FANDOM


Fëanturi, là một từ đặc biệt có ý nghĩa là " Những chủ nhân của các linh hồn ", được dùng để ám chỉ 2 Valar là Namo ( Mandos ) và Irmo ( Lorien ).

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 13-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.