FANDOM


Enelye

Enelye là một người Elf có địa vị cao quý tại Cuivienen. Enel là người thứ 3 được thức tỉnh trong lịch sử người Elf,về sau trở thành người dẫn dắt nhánh Nelyar và Enelye chính là vợ của ông. Ngoài thông tin này thì trong các ghi chép của Tolkien cũng không có nhắc gì tới thêm về nhân vật này. Nhánh Nelyar là nhánh đông nhất trông cộng đồng người Elf và về sau phân thành nhiều nhánh khác như Syndar, Teleri nhưng Enel không phải là vị vua đầu tiên của bất kỳ nhánh nào mà là Elwe và Olwe , vậy nên Enelye cũng có thể chỉ là nữ hoàng đầu tiên của nhánh Nelyar mà thôi.

Lí do vì sao mà Enel lại không trở thành vị vua đầu tiên của các nhánh Syndar hay Teleri trong khi ông vốn là người sáng lập ra nhánh Nelyar, tiền thân của nhánh người này, vẫn còn là một bí ẩn. Một giả thiết được đưa ra đó là do Enel đã chọn ở lại Cuivienen chứ không đi tới Valinor. Nếu vậy, Enelye có lẽ đã ở lại Cuivienen cùng với chồng mình và trở thành thành phần thuộc nhánh Avari.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 1-6-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.