FANDOM


Mb valar

Những Valar

Danh mục Nhân vật - Valar đã được thegioitolkien.wikia.com hoàn tất vào ngày 16-3-2014 . Danh mục bao gồm 14 bài viết nói về 14 vị Valar tối cao tại thiên quốc Valinor. Họ cũng là những vị thần đầy quyền năng của thế giới Legendarium.

Danh mục có thể dễ dàng được tìm thấy ở phần danh mục ở phía trên cùng của trang chủ của ThegioiTolkien. Hoặc có thể tìm thấy ở phần Thư viện danh mục nằm ở gần cuối trang chủ.

Mọi người có thể click Vào đây để xem ngay


Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 16-3-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.