FANDOM


Quendi
Calaquendi là một từ có ý nghĩa là “ những người Elves ánh sáng ”, để ám chỉ những người Elves đã từng đến được Valinor, họ có thể cư ngụ lâu ở đó hoặc là chỉ trong một thời gian ngắn miễn sao là họ từng được tiếp xúc với ánh sáng tỏa ra từ 2 cây thần Valinor. Những người này bao gồm những người Elves dòng Vanyar, dòng Noldor và cả những người dòng Teleri đã đi qua Belagaer, vua Thingo dòng Sindar cũng được tính mặc dù ông là người duy nhất trong chi này từng đặt chân tới Valinor. Một cái tên khác cũng hay được dùng là Amanyar, nhưng nó khác Calaquendi ở chỗ là từ này thường dùng để ám chỉ những người Elves từng cư ngụ lâu ở Valinor. Họ thường được gọi là những High Elves ( thượng tiên ), hoặc “ Tareldar ”.

Những người Elves từ chối lời kêu gọi từ các Valar hoặc không thực hiện hoàn tất Hành trình lớn tới Valinor đều được gọi là Umanyar và Moriquendi, hay một từ khác là Elves Tối.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch :13-3-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.