FANDOM


Aratar có nghĩa là Những đấng tối cao của Arda, là một từ dùng để ám chỉ 8 vị Valar có quyền lực lớn nhất tại thế giới. Thứ tự vị trí của họ là như sau “ đứng đầu là Chúa tể Valar Manwe, sau đó đến vợ ngài là Nữ Hoàng Valar Varda, rồi cứ tiếp đó là đến Ulmo, Yavanna, Aule, Mandos, Nienna và cuối cùng là Orome. Melkor là Ainur mạnh nhất nhưng không được tính vào nhóm Valar.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 13-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.